About us

เอราบิก้า คือกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100% ปลูกบนดอยสูงตั้งแต่ 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไป ณ ดอยสวนยาหลวง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เป็นเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพสูงจากการสะสมธาตุอาหาร ในพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม เราคัดเลือกเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์ดีเท่านั้น นำมาแปรรูปอย่างพิถีพิถัน มีคุณสมบัติพิเศษมีรสชาติที่ดีเป็นเอกลักษณ์ของเอราบิก้าโดยเฉพาะ