กาแฟดอยเดียว ⛰

จะดีแค่ไหน ???
ถ้าเราได้สัมผัสกับรสชาติของเมล็ดกาแฟ
จากแหล่งเพาะปลูกนั้นๆได้อย่างชัดเจน ⛰

กาแฟดอยเดียว หรือ ที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ Single Origin
Single Origin คือ เมล็ดกาแฟที่มาจากแหล่งเพาะปลูกเดียวกัน
ที่ไม่ได้มีการ Blend (เมล็ดกาแฟจากแหล่งเพาะปลูกที่ต่างกัน)
Single Origin จะทำให้เราสัมผัสกับรสชาติของเมล็ดกาแฟ
จากแหล่งเพาะปลูกนั้นๆได้เป็นอย่างดี 👍👍👍

Erabica Coffee เราเลือกใช้ Single Origin
เมล็ดกาแฟที่มีแหล่งเพาะปลูกจาก ดอยสวนยาหลวง
เพื่อต้องการให้ทุกคนได้สัมผัส และรับรู้ถึงรสชาติ
ที่แท้จริงจากแหล่งเพาะปลูกที่เราเลือกใช้ ⛰🍒

ลองสัมผัสกาแฟ Erabica Coffee ☕️
กาแฟดอยเดียว-ดอยสวนยาหลวง-จังหวัดน่าน

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก craftnroll

” ERABICA COFFEE ”
☕️FB: Erabica coffee
☕️Line: @erabica (มี@ด้วยครับ)
☕️IG: erabica.coffee
☕️Tel: 085-169-9916
☕️Web: www.erabica.com

เมล็ดกาแฟคุณภาพ 👍

⛰ “ดอยสวนยาหลวง” ⛰

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในจังหวัดน่าน ที่ไม่ควรพลาด
อดีตเคยเป็นแหล่งเพาะปลูกฝิ่นขนาดใหญ่ของประเทศไทย
ต่อมา รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของราษฎร
ทรงให้ชาวบ้านหันมาปลูกพืชไร่ และพืชเศรษฐกิจ
อย่างเมล็ดกาแฟพันธ์ุ อราบิก้า ทดแทนการปลูกฝิ่น

ดอยสวนยาหลวง มีความสูง 1,600 ม. เหนือระดับน้ำทะเล
ถือว่าเหมาะเป็นอย่างมากกับการเพาะปลูกกาแฟพันธุ์ อราบิก้า
เพราะความสูงที่เหมาะกับการปลูกกาแฟพันธุ์ อราบิก้า ได้ดีที่สุด คือ ความสูงระดับ 600-1,800 ม.เหนือระดับน้ำทะเล 🌊
ซึ่งความสูงระดับนี้ จะทำให้กาแฟค่อยๆ สุกช้าๆ 🌱
สามารถดูดซับสารอาหารได้ดี ทำให้ได้เมล็ดกาแฟที่ดีมีคุณภาพ

ดังนั้นกาแฟพันธุ์ อราบิก้า ที่เราเลือกใช้
ที่ปลูกบน ดอยสวนยาหลวง จังหวัดน่าน
บนความสูง 1,450 ม. เหนือระดับน้ำทะเล
จึงเป็นเมล็ดกาแฟที่ดีมีคุณภาพ
ที่เราตั้งใจส่งมอบให้ทุกคน ❤️

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Mthai 🙏

” ERABICA COFFEE ”
☕️FB: Erabica coffee
☕️Line: @erabica (มี@ด้วยครับ)
☕️IG: erabica.coffee
☕️Tel: 085-169-9916
☕️Web: www.erabica.com